شماره تماس: 984191011210+

فعالیت ها در نرم افزار کاواک

فعالیت ها در نرم افزار کاواک برای ثبت یادآوری انجام یک کار استفاده می شود.

معرفی فعالیت در کاواک

فعالیت ها در نرم افزار کاواک یک سری کارهای روتین هستند که قابل تکرار بوده و یک کارمند ممکن است آن را برای انجام در زمانی دیگر تنظیم نماید. همیشه در کسب و کارها و برای نیروی انسانی، یکی از دغدغه های عمده، فراموش کردن برخی از کارهای روتین است.

بعد از این که انواع فعالیت ها مانند: یادآوری، تماس، ارسال ایمیل، ارسال پیش فاکتور و … در  ارتباط با ماژول های مختلف مثل فرصت های فروش، ماژول مشتریان، وظایف و … از قسمت تنظیمات پیکربندی تعریف شد، امکان ثبت فعالیت از نوع های مختلف فراهم می شود.

فعالیت ها
فعالیت ها در نرم افزار کاواک

در تعیین فعالیت؛ نوع فعالیت، ارتباط با شخص، تاریخ انجام، زمان یادآوری و توضیحات ثبت می گردد. کلیه فعالیت ها، در زمان یادآوری به کارمند به صورت پیام نوتیفیکیشن شده و ارسال می شود. هم چنین امکان ثبت گزارش برای هر یک فراهم است.

در کنار بخش اعلان ها در قسمت بالای نرم افزار کاواک، گزارشی از کلیه «فعالیت های برنامه ریزی شده» به تفکیک «دارای تأخیر، امروز، آینده» نمایش داده می شود. هر کارمند کلیه فعالیت های ارجاع داده شده به خود را با سهولت تمام مشاهده می کند.

این ابزار فوق العاده برای بازاریابان و کارمندان فروش امکان دنبال نمودن (فالو) مشتریان و فرصت های فروش را فراهم می کند.

یک روز با کاواک

فعالیت های متنوعی در ارتباط با انجام کارها توسط کارکنان انجام می شود. به ویژه در واحد فروش که با مشتریان ارتباط دارند انجام برخی اقدامات در زمان مقرر، بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال ارسال پروپوزال به مشتری، یا تماس مجدد با مشتری و … کارهایی هستند که لازم است در زمان وعده داده شده انجام شوند.

قابلیت ثبت فعالیت در نرم افزار کاواک این امکان را به تیم فروش و هم چنین دیگر واحدهای سازمانی ما فراهم می کند که با ثبت یادآوری برای یک فعالیت، نسبت به انجام کار در زمان مقرر اقدام نمایند. این قابلیت باعث شده است تا بسیاری از نارضایتی ها و احتمال فراموشی توسط کارکنان را به حداقل برساند.

تنظیم فعالیت برای جلوگیری از فراموشی انجام کارها

کارهای بعدی را در ارتباط با هر وظیفه تنظیم و یادآوری انجام آن را در زمان مقرر دریافت کنید.