شماره تماس: 984191011210+

ابزار مدیریت مرخصی کاواک

مدیریت آنلاین مرخصی های کارکنان

مرخصی های کارکنان را به صورت آنلاین و بدون استفاده از کاغذ مدیریت کنید.

درخواست های مرخصی را تأیید یا رد کنید

با استفاده از ابزار مدیریت مرخصی کاواک به کارمندان خود اجازه دهید درخواست های خود را برای مرخصی ثبت نموده و از پاسخ مدیر از طریق نوتیفیکیشن مطلع شوند. می توانید تصمیم بگیرید که مرخصی را تأیید و یا آن را رد کنید. هم چنین می توانید یک یادداشت به عنوان دلیل امتناع خود از تأیید مرخصی به کارمندان ارسال کنید.

مدیریت مرخصی

مرخصی چیست؟

مرخصی یا تعطیلیِ کاری، بخشی از روزهای کاری است که به انتخاب خود شخص شاغل برای انجام امور شخصی مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی شاغل برای انجام امور شخصی خود روزهای مشخصی از سال را می تواند در محل کار خود حاضر نشود.

امکانات ابزار مدیریت مرخصی کاواک

با استفاده از این ماژول نرم افزار کاواک به سادگی می توانید مرخصی های کارکنان تان را مدیریت نموده و برنامه ریزی لازم برای روزهای غیبت کارکنان را براساس نیروی های موجود داشته باشید. این ماژول شامل قابلیت ها و امکانات زیر است:

درخواست مرخصی

کارمند می تواند به راحتی نوع مرخصی مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نماید.

تأیید یا رد مرخصی

مدیر می تواند بنا به ضرورت و سیاست های داخلی، نسبت به تأیید یا رد مرخصی اقدام کند.

تعیین جایگزین

کارمند می تواند فرد جایگزین در دوره مرخصی خود را انتخاب و به مدیر معرفی نماید.

ارسال نوتیفیکیشن

نتیجه تأیید یا عدم پذیرش درخواست مرخصی توسط مدیر، به صورت نوتیفیکیشن به کارمند ارسال می شود.

درخواست های مرخصی کارکنان را دریافت و پاسخ دهید