شماره تماس: 984191011210+

ابزار پایگاه دانش کاواک

دانش و مهارت کارکنان تان را افزایش دهید

ابزار پایگاه دانش کاواک برای ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان در ارتباط با کسب و کار استفاده می شود.

معرفی ابزار پایگاه دانش کاواک

ابزار پایگاه دانش کاواک برای به اشتراک گذاری مطالب علمی و آموزشی مفید و کاربردی مرتبط با کسب و کار، مورد استفاده قرار می گیرد. در این بخش می توانید مقالاتی که برای توسعه فردی و ارتقای دانش گروهی کارکنان در حوزه های مرتبط با اهداف کسب و کار می تواند سودمند باشند را منتشر می کنید.
در پایگاه دانش کاواک می توانید به سادگی مقاله و گروه برای مقالات ایجاد کنید. هم چنین از طریق گزینه های آیکن فیلتر می توانید مقالات را فیلتر کنید. تمام مقالات درج شده را هم می توانید به صورت یک جدول فهرستی مشاهده نمایید. به غیر از مقالات تخصصی، برخی مستندات مرتبط با کسب و کار هم به عنوان دانش تجربی تولید شده در کسب و کار را می توان در این ابزار ذخیره نمود.
دانش سازمانی ذخیره شده در ابزار پایگاه دانش کاواک، به سادگی در دسترس همه کارکنان قرار دارد، و هر شخص می تواند بنا به نیاز خود از آنها در جهت ارتقاء دانش شغلی و مهارت های فردی خود استفاده کند.

پایگاه دانش

امکانات پایگاه دانش کاواک

ابزار پایگاه دانش نرم افزار کاواک یک ابزار با کاربری بسیار ساده و راحت است که از سه بخش کلی به صورت زیر تشکیل شده است :

افزودن مقاله جدید

برای افزودن مقاله در بخش پایگاه دانش نرم افزار کاواک، روی دکمه مقاله جدید کلیک نمایید تا در پنجره شده، اطلاعات فرم را تکمیل کنید.

ایجاد گروه مقاله

در این صفحه با کلیک روی دکمه گروه جدید پنجره ایجاد گروه برای شما باز می شود. در این پنجره فیلدهای مربوط به ایجاد گروه مقاله را تکمیل کنید.

آیکن فیلتر

با استفاده از گزینه فیلتر می توانید مقالات بخش پایگاه دانش را فیلتر کنید. گزینه های این بخش شامل «همه مقالات» و فیلتر براساس گروه های موجود است.
فرصتی برای یادگیری و افزایش دانش کارکنان
مستندات و دانش سازمانی را برای افزایش مهارت کارکنان تان جمع آوری و در اختیار آنان قرار دهید