شماره تماس: 984191011210+

ماژول مدیریت سرویس ها

ابزار مدیریت خدمات دوره ای کسب و کارهای خدمات محور

معرفی مدیریت سرویس ها

ماژول مدیریت سرویس ها به منظور ارائه به موقع خدمات دوره ای به مشتریان کسب و کارهای عمدتا خدمات محور طراحی و توسعه داده شده است. گاهی در کسب و کارهای مختلف، خدمات دوره ای برای مشتریان مختلف ارائه می شود. وقتی تعداد این خدمات افزایش پیدا می کند، مدیریت این سرویس ها به لحاظ کنترل زمان انقضاء، ایجاد پیش فاکتور و فاکتورهای به روز، اطلاع رسانی قبل از منقضی شدن سرویس و … به یک کار طاقت فرسا و گاها غیرممکن تبدیل می شود.

این نوع شرکت ها ضمن ثبت و نگهداری نوع خدمات و زمان فرا رسیدن سرویس دوره ای یک مشتری، باید بتوانند پیش فاکتور و یا فاکتور قابل پرداخت از طرف مشتری و هم چنین زمان سرویس بعدی را نیز مشخص و تعیین نمایند. به همین دلیل وجود یک سیستم قدرتمند و حرفه ای که بتواند به این نیاز پاسخ بدهد، به شدت احساس می شود.

به عنوان مثال، شرکت آسانسوری را در نظر بگیرید که بایستی 2 هزار آپارتمان را در بازه های زمانی 3 ماهه، خدمات سرویس و نگهداری دوره ای و به صورت حضوری ارائه می دهد. هر سرویس نیز، زمان، هزینه و طرف حساب مشخصی دارد. در این صورت ایجاد فاکتور و اطلاع رسانی به صورت دستی با این حجم عظیم، یا غیر ممکن بوده و یا دارای اشتباهات انسانی متعددی خواهد بود که موجب نارضایتی مشتری می شود.

توجه داشته باشید که، در همین مثال آسانسور، در صورت عدم سرویس به موقع، ممکن است آسانسور دچار نقص فنی شده و در نتیجه خسارت های جانی و مالی سنگینی به همراه داشته باشد.

راهکار حل این موضوع را ماژول مدیریت سرویس های نرم افزار کاواک به راحتی حل کرده است. این ماژول در کسب و کارهای مختلفی از جمله تعمیر و نگهداری آسانسور، تعمیر و نگهداری تأسیسات، بیمه، شرکت های هاستینگ، شرکت های ثبت برند، نگهداری سیستم های حرارت مرکزی و همچنین تمام کسب و کارهایی که خدمات دوره ای ارائه می کنند قابل اجرا است.

امکانات مدیریت سرویس ها در کاواک

ماژول مدیریت سرویس ها در نرم افزار کاواک، دارای 4 زیر سیستم اصلی است که هر کدام با قابلیت هایی که دارند، بخشی از ماژول سرویس ها را عملیاتی می کنند. این 4 زیرسیستم عبارت هستند از:

1. سرویس های مشتریان

امکان افزودن سرویس دوره ای جدید وجود دارد. مشاهده فهرست سرویس های قابل ارائه با فیلترهای تاریخ سرویس، نوع سرویس، وضعیت سرویس و …

2. گروه بندی سرویس ها

با استفاده از این قسمت می توانید سرویس های دوره ای خود را گروه بندی نموده یا گروه جدیدی به گروه های قبلی اضافه کنید. مثلا گروه بازدید فنی، بیمه و …

مدیریت سرویس

3. انواع سرویس ها

نوع سرویس هایی را که می توانید به صورت دوره ایی برای مشتریان تان ارائه کنید از این قسمت اضافه می کنید. سرویس را می توانید به یک گروه مرتبط کنید.

4. سرویس دهنده ها

نام فرد یا سازمانی که سرویس دوره ای توسط او به مشتریان ارائه می شود. از این قسمت می توانید سرویس دهنده را اضافه و یا آن را حذف کنید.

تحول دیجیتال

به سادگی سرویس های دوره ای را ایجاد، زمان و هزینه آن را تنظیم نمایید

هزینه و میزان خطاهای نیروی انسانی را به حداقل رسانده و سرویس های دوره ای مرتبط با هر گروه مشتری را به موقع انجام دهید.