شماره تماس: 33346747-041

درخواست دمو کاواک

تکمیل فرم درخواست دمو کاواک بهترین راه برای تعیین این مسأله است که ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم تا اطلاعات بیشتر و بهتری از نرم افزار کاواک داشته باشید.

معرفی نرم افزار کاواک هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری می تواند برگزار شود. جلسه به طور معمول 30 تا 90 دقیقه طول خواهد کشید.
ما همچنین می توانیم، معرفی نرم افزار را در دفتر شرکت شما برگزار کنیم. در این جلسه، مشاوره هم داده می شود و شما فرصت بحث کردن در مورد نیازمندی هایتان را خواهید داشت و اینکه ما تا چه حد می توانیم به شما کمک کنیم. فقط کافیست فرم زیر را تکمیل کنید. مشتاق دیدار شما هستیم.