شماره تماس: 984191011210+

درخواست دمو کاواک

تکمیل فرم درخواست دمو کاواک بهترین راه برای تعیین این مسأله است که ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم تا اطلاعات بیشتر و بهتری از نرم افزار کاواک داشته باشید.

معرفی نرم افزار کاواک هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری می تواند برگزار شود. جلسه به طور معمول 30 تا 90 دقیقه طول خواهد کشید.
ما همچنین می توانیم، معرفی نرم افزار را در دفتر شرکت شما برگزار کنیم. در این جلسه، مشاوره هم داده می شود و شما فرصت بحث کردن در مورد نیازمندی هایتان را خواهید داشت و اینکه ما تا چه حد می توانیم به شما کمک کنیم. فقط کافیست فرم زیر را تکمیل کنید. مشتاق دیدار شما هستیم. هم چنین می توانید در مورد نکات مهم درخواست دموی نرم افزار ERP بیشتر مطالعه کنید تا با دید و بینش بهتری نسبت به این کار اقدام کنید.