شماره تماس: 984191011210+

ماژول مشتریان

به نیازهای مشتریان تان در لحظه پاسخ دهید

ماژول مشتریان کاواک ابزاری برای ایجاد تعامل بین کسب و کار و مشتریانش است

ماژول مشتریان

ماژول مشتریان نرم افزار کاواک یک ابزار کاملا حرفه ای برای مدیریت مشتریان کسب و کارها است. این ماژول با قابلیت های متعدد دیگر از جمله امکان ثبت هزینه های صرف شده در قبال مشتری، ایجاد پروژه، وظیفه های اجرایی، و ارائه گزارش هایی مثل «گزارش وضعیت» مالی مشتریان و یا «گزارش خلاصه مشتریان»، مدیران کسب و کار را در اتخاذ برنامه های تشویقی جهت ترغیب مشتریان به خریدهای بعدی به منظور حفظ و وفادارسازی آنان یاری می کند.

از ماژول مشتریان و به صورت مستقیم می توانید با ثبت اطلاعاتی از قبیل جزئیات، و اطلاعات صورتحساب و حمل و نقل، یک مشتری جدید ایجاد نمایید.

گاهی افراد دیگری از طرف یک مشتری به عنوان واسطه ارتباطی معرفی می شوند تا ارتباطات و پیگیری ها از طریق آنها انجام شود. افرادی منشی، مدیر مالی و ...

از این قابلیت می توانید یک محصول یا خدمت جدیدی را برای یک مشتری و با هدف خرید مجدد، به عنوان فرصت فروش جدید به یک مشتری تعریف کنید.

در واقع گزارش وضعیت مالی یک مشتری است که براساس فیلتر زمان مانند؛ امروز، این هفته، این ماه، ماه گذشته، امسال و ... وضعیت مالی مشتری را گزارش می دهد.

برای یک مشتری می توانید یک یا چند  پیش فاکتور یا فاکتور با قابلیت پرداخت آنلاین تمام یا بخشی از مبلغ ارسال کنید. می توانید تاریخ اعتبار برای پیش فاکتور تعیین کنید.

هرگاه یک مشتری، تمام یا قسمتی از مبلغ فاکتور را پرداخت نکند، یک سند بستانکاری به نام او ایجاد می شود. یعنی تمام یا باقی مانده مبلغ فاکتور را از او طلب دارید.

مزایای ماژول مشتریان کاواک

94 درصد مشتریان خرید خود را از شرکت های قبلی انجام می دهند

73 درصد مشتریان تجربه خرید خوب را عامل خریدهای بعدی می دانند

برای بازگشت آنها چه برنامه ای دارید؟

چگونه می توانید مشتریان سودآور کسب و کارتان را شناسایی کنید؟ آیا ابزار مناسب برای انجام این کار را در اختیار دارید؟ اگر پاسخی برای این سوال ها ندارید، باید بدانید که 94 درصد مشتریان بازگشتی خود را که خرید مجدد انجام می دهند از دست می دهید. آیا می دانید چگونه می توانید از تجربه خرید مشتریان آگاه شوید؟ بهتر است بدانید که 73 درصد مشتریان، تجربه «خرید خوب» را عامل خریدهای بعدی می دانند.

شناسایی مشتریان سودآور

انتهای مسیر ایجاد فرصت فروش جدید در مراحل بازاریابی و فروش، به دست آوردن یک مشتری جدید برای کسب و کار است. اطلاعات این مشتری باید در یک سیستم ثبت شود تا بتوانید برنامه های حفظ و وفادارسازی و ترغیب وی برای خریدهای مجدد را اجرایی کنید. اجرای این برنامه ها با ماژول «مدیریت مشتریان» کاواک به سادگی امکان پذیر است.

تحول دیجیتال

آیا نمی خواهید به عصر تحولات دیجیتال کسب و کارها وارد شوید؟

همه چیز در حال تحول و دگرگونی است، آینده خیلی سریع از راه می رسد. از همین امروز برنامه ریزی کنید.