شماره تماس: 33346747-041

ابزار رسانه کاواک

اشتراک گذاری فایل بدون نیاز به شبکه کامپیوتری

ابزار رسانه کاواک فضایی برای اشتراک گذاری فایل در یک محیط اشتراکی بدون نیاز به شبکه کامپیوتری فراهم می کند.

معرفی ابزار

رسانه کاواک این امکان را فراهم می کند تا در یک محیط اشتراکی روی سرور، آپلود و دانلود فایل های با فرمت های مختلف امکان پذیر باشد. در این ابزار هم چنین قابلیت پوشه بندی برای کاربران سیستم فراهم شده است. از این ابزار نرم افزار کاواک جهت دسترسی به فایل های مشترک و ضروری می توان استفاده کرد.

ابزار رسانه کاواک
ابزار ایجاد شبکه اشتراک گذاری فایل
خلاصی از شبکه کامپیوتری فیزیکی و بی نیازی از دیگر ابزارهای اشتراک فایل