شماره تماس: 984191011210+

ابزار رسانه کاواک

اشتراک گذاری فایل بدون نیاز به شبکه کامپیوتری

ابزار رسانه کاواک فضایی برای اشتراک گذاری فایل در یک محیط اشتراکی بدون نیاز به شبکه کامپیوتری فراهم می کند.

معرفی ابزار

رسانه کاواک این امکان را فراهم می کند تا در یک محیط اشتراکی روی سرور، آپلود و دانلود فایل های با فرمت های مختلف امکان پذیر باشد. در این ابزار هم چنین قابلیت پوشه بندی برای کاربران سیستم فراهم شده است. از این ابزار نرم افزار کاواک جهت دسترسی به فایل های مشترک و ضروری می توان استفاده کرد.

ابزار رسانه کاواک
ابزار ایجاد شبکه اشتراک گذاری فایل
خلاصی از شبکه کامپیوتری فیزیکی و بی نیازی از دیگر ابزارهای اشتراک فایل