شماره تماس: 984191011210+

فیلدهای سفارشی

تعریف فیلد سفارشی، بدون نیاز به کد نویسی

مدیریت فیلدهای سفارشی

با استفاده از قابلیت فیلدهای سفارشی نرم افزار کاواک، امکان ایجاد فیلد به فرم ها در تمام بخش های کاواک و برای کاربردهای مختلف وجود دارد. یکی از مهم ترین ویژگی های نرم افزار کاواک، انعطاف پذیری آن برای کسب و کارهای مختلف است. بر همین اساس یکی از ابزارهای بی نظیر و منحصر به فرد در کاواک، امکان تعریف فیلدهای سفارشی، بدون نیاز به کدنویسی و عملیات پیچیده است.

فیلدهای سفارشی

فیلدهای سفارشی در کجا و چگونه استفاده می شوند؟

با درک این نکته که نیازهای اطلاعاتی در بخش های مختلف کسب و کارها متفاوت هستند، در نرم افزار کاواک، امکان بی نظیر تعریف فیلد سفارشی برای موجودیت های مختلفی اعم از؛ فرصت ها، مشتریان، مخاطبین، کارکنان، قرارداد، وظایف، پروژه ها، هزینه ها، پیش فاکتور، فاکتور، درخواست پشتیبانی و پرداخت در نظر گرفته شده است.

فیلدها برای کسب اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند. فیلدهای اطلاعاتی سفارشی نیز امکان تعیین دریافت اطلاعات از نوع متنی، عددی، چند انتخابی، چک باکس، انتخاب تاریخ، رنگ و … را شامل می شود. الزامی یا غیر الزامی بودن فیلد و هم چنین نمایش یا عدم نمایش آن در جدول هر موجودیت را نیز می توان تعیین نمود.

یک روز با کاواک

ما روزانه درخواست های متعدد و متفاوتی را از طرف مشتریان خود دریافت می کنیم و آنها را براساس اولویت در نوبت رسیدگی قرار می دهیم. به همین دلیل هم با مشتریان مختلفی سروکار داریم. برایمان مهم بود که بتوانیم مشتریان خود را براساس نوع رفتار یا نوع خوش حسابی شان گروه بندی کنیم.

 یک روز پیشنهاد جالب توجهی از طرف مدیر فروش شرکت مطرح شد. او پیشنهاد داده بود که برای تحلیل رفتار مشتریان، یک فیلد برای ثبت اخلاق آنها لازم دارد تا مشتریان را براساس این فیلد هم گروه بندی کند.

موضوع برای من هم جالب توجه بود. ابتدا تصمیم گرفتیم که با استفاده از فرم های نظرسنجی مشکل را حل کنیم. ولی قابلیت فیلدهای سفارشی نرم افزار کاواک، این امکان را برای ما فراهم نمود که فیلد مورد نیاز را در بستر نرم افزار ایجاد کنیم. ما به راحتی یک فیلد با عنوان «اخلاق مشتری» با مقادیر مشخص تعریف نموده و آن را در ماژول مشتریان فعال کردیم تا بتوانیم مشتریان را براساس گزینه های این فیلد گروه بندی نماییم.

مدیریت فیلدهای سفارشی به راحت ترین روش ممکن

هر نوع فیلد مورد نیاز در هر بخش یا ماژول را به راحتی ایجاد و از آن استفاده کنید.