شماره تماس: 984191011210+

برون بری انبوه pdf

خروجی از اطلاعات مهم در کم ترین زمان ممکن

آشنایی با برون بری انبوه

برون بری انبوه pdf برای گرفتن خروجی از اطلاعات مهم برای بررسی و آنالیز اطلاعات یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار کاواک است. همیشه در سیستم های اطلاعاتی و سازمانی، گرفتن خروجی از اطلاعات بخش های مختلف جهت آرشیو، آنالیز و دیگر استفاده ها، یک نیاز ضروری است. قابلیت برون بری انبوه اطلاعات این امکان را فراهم می کند تا از پیش فاکتورها، فاکتورها، سفارش ها، پرداخت های مشتری، فاکتورهای مرجوعی و هزینه ها با فیلتر تاریخ (از … تا …) در فرمت pdf و به صورت فایل فشرده (زیپ) خروجی گرفت.

برون بری انبوه pdf
آرشیوتان را برای تحلیل غنی تر کنید
از اطلاعات خروجی بگیرید و آرشیوتان را تقویت کنید