شماره تماس: 984191011210+

ابزار اطلاعیه های کاواک

اطلاعیه هایی برای آگاهی کارکنان و مشتریان

با ابزار اطلاعیه های کاواک می توانید با مخاطب قرار دادن کارمندان و حتی مشتریان موضوعات مهم را به اطلاع آنها رساند.

معرفی ابزار اطلاعیه ها در نرم افزار کاواک

با استفاده از ابزار اطلاعیه های کاواک این امکان فراهم می شود تا با ایجاد و انتشار اطلاعیه و با مخاطب قرار دادن کارمندان و حتی مشتریان، موضوعات مهم را به آگاهی آنها برسانیم. کارمندان و حتی مشتریان با اولین ورود به پنل در جریان اطلاعیه های سازمان خود قرار می گیرند.
وقتی نرم افزار کاواک به عنوان دفتر کار مجازی برای کارمندان تعریف می شود ابزاری که بتواند موضوعات و بیانیه ها را در سریع ترین و بهترین شکل به نمایش قرار دهد بسیار مهم خواهد بود.
معمولا در یک سازمان اطلاع رسانی های داخلی مختلفی از طرف مدیر عامل یا سایر سطوح مدیریتی برای کارکنان صادر می شود. این اطلاعیه معمولا در قسمت بالای پیشخوان برای مشاهده عموم کارکنان به نمایش درمی آید تا همه از محتوای آن مطلع شوند. این اطلاعیه ها بعد از ایجاد و انتشار، تاریخ انقضا ندارند، ولی هر کاربر می تواند پس از مطالعه و در هر زمان که مایل باشد آن را از پیشخوان خود به سادگی حذف نماید.
برای مشاهده همه اطلاعیه ها می توانید از بخش پیشخوان مدیریتی نرم افزار کاواک به تمام آنها دسترسی داشته باشید. اطلاعیه ها براساس موضوع و تاریخ، فهرست بندی می شوند.

ابزار اطلاعیه های کاواک

آیا نمی خواهید به عصر تحولات دیجیتال کسب و کارها وارد شوید؟

کارکنان و مشتریان تان را در جریان جدیدترین تصمیم گیری های مدیریتی قرار دهید