شماره تماس: 984191011210+

نقشه راه تحول دیجیتال چیست؟ 5 راه تدوین نقشه دیجیتال برای کسب و کارها

نقشه راه تحول دیجیتال

با ظهور عصر دیجیتال، هر شرکتی به نحوی با فناوری دیجیتال درگیر شده است. پیشروان فناوری اطلاعات با توجه به اینکه سازمان ها با واقعیت دیجیتالی جدید روبرو شده اند، در کانون توجه قرار گرفته اند. سازمان ها جدیت این واقعیت جدید را درک کرده اند و در حال ایجاد تحول دیجیتال هستند. میزان اثربخشی اجرای چنین طرح هایی، تعیین کننده تأثیر مثبت یا منفی آن خواهد بود. ایده آل ترین راه ایجاد یک استراتژی توانمندسازی دیجیتال و ترکیب آن با نقشه راه تحول دیجیتال خواهد بود.

انجام این کار به سازمان ها کمک می کند تا در مسیر ایجاد تحول دیجیتال به راحتی پیش روند. به همراه این تحولات، فناوری های دیجیتال و مدل های کسب و کار جدید به وجود می آیند که می توانند تغییرات قابل توجهی در کسب و کار ایجاد کنند.

نقشه راه دیجیتال چیست؟

نقشه راه دیجیتال یک طرح برای کسب و کار آینده شماست. این طرح باید اهداف شما را در کوتاه مدت و بلند مدت مشخص کند و اقدامات اولیه دیجیتالی مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف را با آنها هماهنگ کند. ترجیحا باید بتواند نحوه تبدیل چشم انداز کسب و کارتان به یک برنامه عملی که ریسک را کاهش می دهد و سودآوری را افزایش می دهد، به روشنی شرح دهد.

متدولوژی استراتژی دیجیتال

این طرح به عنوان تحول دیجیتال یا نقشه راه استراتژیک نیز شناخته می شود. نقشه راه دیجیتال بخش مهمی در همه کسب و کارها است. معمولا نقشه راه، شکاف بین یک استراتژی سطح بالا و برنامه اجرایی دقیق را پر می کند. و برای حرکت سازمان از مرحله چشم انداز به سوی اجرای طرح، یک مسیر هموار می سازد.

نقشه راه تحول دیجیتال چیست؟

تدوین نقشه راه تحول دیجیتال

نقشه راه تحول دیجیتال طرحی است که سازمان شما را از نقطه A (با استفاده از فرآیندهای دیجیتال فعلی شما) به نقطه B (با استفاده از فرآیندهای دیجیتال جدید) منتقل می کند. فرض کنید این نقشه یک سفر جاده ای است؛ شما می دانید کجا هستید و کجا می خواهید بروید، اما باید نحوه رسیدن به مقصد را مشخص کنید.

نقشه راه تحول دیجیتال، اقدامات اولیه شما را تعریف و مدیریت خواهد کرد. برای اطمینان از انجام تحول موفقیت آمیز و برای مهاجرت از یک ابزار به ابزار دیگر، یعنی همه چیز از فناوری گرفته تا نیروی انسانی و فرآیندها، ساختاری را فراهم خواهد کرد.

چرا نقشه راه تحول دیجیتال مهم است؟

نقشه راه تحول دیجیتال نوعی برنامه ریزی است. این برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف کسب و کار شما ضروری است. بدون داشتن یک چارچوب مناسب و انعطاف پذیر، چطور باید بدانید که چه چیزی را باید پیاده سازی کنید؟

نکته مهم

برای شروع، بهتر است که بدانید کسب و کار شما در چه موقعیتی قرار دارد و می خواهید در آینده به کجا برود. سپس مسیر رسیدن به این هدف را برنامه ریزی کنید.

برای شروع، بهتر است که بدانید کسب و کار شما در چه موقعیتی قرار دارد و می خواهید در آینده به کجا برود. سپس مسیر رسیدن به این هدف را برنامه ریزی کنید. برای تدوین نقشه راه تحول دیجیتال موثر و متحول کننده برای کسب و کارتان، باید ارزیابی کنید و تصمیمات اساسی بگیرید. این موارد شامل:

الگوی عملیاتی آینده

ابتدا وضعیت فعلی فعالیت هایتان را تدوین نقشه راه تحول دیجیتال درک کنید و فرآیندهای مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت هدف در آینده را بهینه سازی کنید. سپس خواهید توانست راه حل های تکنولوژی محور را با این الزامات مطابقت دهید.

بزرگی تغییر در مقابل بزرگی ریسک

ارزیابی میزان تغییراتی که در کسب و کار ایجاد خواهد شد در مقابل ریسک ایجاد آن تغییرات، امری ضروری است.

سطوح سفارشی سازی

این مرحله از نقشه راه تحول دیجیتال دانش عملیاتی شما را با درک توانایی های راهکارهای مختلف تکنولوژی محور ترکیب می کند. باید مشخص کنید که  کدام بخش ها به راهکارهای سفارسی سازی شده نیاز دارند و کدام بخش ها می توانند از راهکارهای پیش فرض استفاده کنند.

سیستم واحد در مقایسه با بهترین نوع سیستم

در زمان سفارشی سازی، باید سیستم منابع سازمانی خود یعنی نرم افزار ERP را انتخاب کنید. باید بدانید که کدام بخش از کسب و کار شما می تواند توسط یک ERP واحد و مرکزی تطبیق داده شود و کدام بخش ها به سیستمی با بهترین نوع راهکارها نیاز دارند.

پیاده سازی تحول دیجیتال

سیستم های سازمانی در مقایسه با راهکارهای خاص

این که بدانید چه نوع راهکارهای نرم افزاری و اجراگرهای همراه در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال برای کسب و کار شما مناسب تر است، یک تصمیم حیاتی است. شما می توانید با در نظر گرفتن موارد زیر این موضوع را تعیین کنید.

  • فرهنگ شرکت در مقایسه با فرهنگ و راهکارهای نرم افزارهای همراه
  • آیا فناوری در سطح عملکرد صنعتی یا تجاری متمرکز شده است؟

انتقال داده ها

برنامه انتقال داده های شما در تصمیم گیری به اینکه به کدام راهکار فناوری نیاز دارید، نقش مهمی دارد. این موضوع را در نظر داشته باشید که انتقال داده ها چگونه توسط اکوسیستم جدید شما پشتیبانی خواهد شد.

استراتژی مدیریت تغییر

تأثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افرادی که در کسب و کارتان هستند و آموزش ها و فرآیندهایی که برای تسهیل تغییر باید اجرا شوند را در نظر بگیرید.

معماری راهکارها و فرآیند یکپارچه سازی

معماری راهکار، سند مهمی است که وضعیت فعلی شما را با چشم انداز فرآیندها و برنامه های آینده کسب و کارتان در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال ترکیب می کند. کلید این فرآیند، یکپارچه سازی است. چون این امر بر روی انتقال داده ها تأثیرگذار خواهد بود.

چگونه یک نقشه راه تحول دیجیتال سازمانی ایجاد کنیم؟

نحوه ساخت نقشه راه تحول دیجیتال

تحول دیجیتال یک مسیر طولانی است و حتی با داشتن یک استراتژی قوی، سازمان ها باید در طی این فرآیند صبور باشند و بدانند که برای رسیدن به موفقیت در این مسیر، مستلزم تلاش زیادی از جانب سازمان خواهد بود. در ادامه به 5 مرحله اساسی در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال اشاره می کنیم.

نکته مهم

تحول دیجیتال یک مسیر طولانی است و حتی با داشتن یک استراتژی قوی، سازمان ها باید در طی این فرآیند صبور باشند.

1. وضعیت فعلی را ارزیابی کنید

در اینجا هدفمان ارزیابی وضعیت فعلی کسب و کار از طریق شناسایی عوامل داخلی و خارجی مطلوب است. بر این اساس از قسمت هایی که دارای خلأ یا نقص هستند شروع کنید. از چارچوب هایی مانند تحلیل SWOT، STEEP یا STEEPLE می توان برای اندازه گیری این عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد.

SWOT: تحلیل SWOT کسب و کار، پروژه یا فعالیت های تحول را بر اساس نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها ارزیابی می کند. این به شناسایی قابلیت های دیجیتالی سازمان کمک می کند. با اینکه SWOT در تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی به شما کمک می کند، ولی به طوز عمده برای شناسایی قابلیت های داخلی استفاده می شود.

STEEP: با تجزیه و تحلیل STEEP، می توانید عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، محیطی و تکنولوژیکی را تدوین نقشه راه تحول دیجیتال اندازه گیری کنید. SWOT فراتر از تجزیه و تحلیل می رود و به شما درک عمیقی از وضعیت فعلی قابلیت های دیجیتالتان می دهد. اما STEEP یکی از بهترین روش ها برای تجزیه و تحلیل عوامل خارجی است.

STEEPLE: دقیقا مانند STEEP عمل می کند اما با قابلیت های بیشتر. STEEPLE فاکتورهای قانونی و اخلاقی را در نظر می گیرد و به شما کمک می کند که حتی شکاف های فرهنگی و سازگاری را در سازمان شناسایی کنید. شما می توانید این عوامل را در نقشه راه خود برای تحول دیجیتال بگنجانید تا فرهنگ سازمان را در کنار قابلیت های دیجیتالی آن بهبود ببخشید. STEEPLE در مقایسه با روش های STEEP و SWOT می تواند کمی خسته کننده تر باشد.

2. یک چشم انداز و استراتژی بسازید

اکنون که تمام خلاءها و معایب احتمالی شرکت را می دانید، زمان آن فرا رسیده است که یک استراتژی بسازید که با آرزوها و اهداف تجاری شما در نقشه راه تحول دیجیتال همسو باشد. زمانی که به این قسمت از کار رسیدگی کردید، می توانید ادامه دهید و یک برنامه اجرایی تنظیم کنید. هنگام ایجاد این طرح، مهم است که آخرین روندهای تحول دیجیتال را در نظر بگیرید زیرا آنها به عنوان پایه ای برای آینده عمل خواهند کرد.

اهمیت تحول دیجیتال در صنعت

فرض کنید شما یک کسب و کار خرده فروش هستید و فروشگاه های آفلاین و آنلاین دارید. شما می خواهید مشتریان را بهتر درک کنید و تجربه آنها را در همه پلتفرم ها بهینه سازی کنید. برای رسیدن به این هدف، باید قابلیت های آنلاین خود را تقویت کنید تا مشتری به راحتی آنچه را که می خواهد در زمان تعامل با برند شما، پیدا کند.

در این مرحله شما به سرمایه گذاری در ابزارها و منابعی اقدام می کنید که می توانند مسیر کاربر را در تمام پلتفرم ها ترسیم کنند و داده های مهمی را جمع آوری کنند که می تواند توضیح بیشتری درباره ترجیحات و رفتار آنها به شما بدهد.

بر اساس این داده ها، می توانید از طریق فروشگاه های آنلاین و آفلاین معاملات بهتری را به آنها پیشنهاد دهید که تجربه آنها را با برند شما بهبود دهد. به این ترتیب می توانید به هدف خود برای بهبود تجربه مشتری با استفاده از ابزارهای دیجیتال دست یابید.

3. با پروژه های پاداش دهنده شروع کنید

مسیر تحول دیجیتال را با پروژه هایی شروع کنید که پیچیدگی کمتر، استفاده آسان تر، باارزش تر و از لحاظ مالی مقرون به صرفه تر هستند. هدف این است که هر چه سریع تر، سرمایه گذاریتان به بازدهی برسد.

محرک های تحول دیجیتال

برای صدور حکم نهایی در مورد موفقیت یا عدم موفقیت تحول دیجیتالی سازمان خود نباید منتظر تکمیل همه پروژه های موجود باشید. چون اینکار فقط هدر دادن وقت خواهد بود. هر پروژه باید هدف خاص خود را داشته باشد که آن را به خودکفایی می رساند تا اگر زمانی همه چیز از کنترل خارج شد، شما به راحتی بتوانید آن پروژه خاص را از اول راه اندازی کنید نه کل پروژه تحول دیجیتال سازمان را.

4. اجرای فازبندی شده

اجرای فازبندی نقشه راه تحول دیجیتال

تحول دیجیتال یک فرآیند پیچیده است و استقرار آن به یکباره معمولا کار غیرممکنی است. در تدوین نقشه را تحول دیجیتال کسب و کارها باید طرح های تحول را به صورت مرحله ای و پروژه ای در گروه های کوچک متمرکز آزمایش کنند تا بعدا راحت تر بتوانند طرح تحول را در مقیاس های بزرگ تر اجرا کنند. طرح تحول دیجیتال را به وظایف قابل اندازه گیری تقسیم کنید تا دید دقیق تری از پروژه خود داشته باشید.

بیایید مثالی را از نکته 2 در نظر بگیریم. شرکتی می خواهد تجربه بهتری برای مشتری ایجاد کند. حال سازمان می توانند طرح را به طور کلی اجرا کند و یا می تواند آن را در فازهای اجرایی تقسیم بندی کنند. در اینجا پروژه را به 4 فاز تقسیم کرده اند.

فاز 1: بهینه سازی فرآیندهای موجود و خودکارسازی وظایف روزمره برای خروجی بهتر کارکنان.

فاز 2: دیجیتالی کردن اکثر فرآیندهای جدید در تمام کانال ها و پلتفرم ها.

فاز 3: ادغام تمام کانال ها و فرآیندهای دیجیتالی شده با هم، برای دید بهتر و تصمیم گیری بهتر.

فاز 4: تضمین موفقیت این اکوسیستم دیجیتال و الگوهای جدید کسب و کار با برنامه های یادگیری و توسعه موفق.

چالش های تحول دیجیتال

فاز 1 تضمین می کند که وظایف تکراری خودکارسازی می شوند تا در وقت کارکنان صرفه جویی شود. فرآیندهای موجود مرتبط برای نتایج بهتر بهینه شده اند. در مراحل بعدی، شرکت فرآیندها را دیجیتالی کرده، اکوسیستم را یکپارچه و از آموزش برای اطمینان از تجربه بهتر مشتری استفاده کرده است. این مراحل را می توان به «N» فاز تقسیم کرد، و این عدد برای هر کسب و کار متفاوت خواهد بود.

5. ایجاد قابلیت ها در حین اجرا

نوسازی زیرساخت ها و فرآیندهای عملیاتی اصلی به سازمان ها کمک می کند تا تجربه دیجیتالی خود را هم برای مشتریان و هم برای کارکنان بهینه کند. با ایجاد زیرساخت های جدید، مسئولیت استخدام استعدادهای جدید و آموزش کارکنان موجود نیز به وجود می آید. پیشروان فناوری اطلاعات و کسب و کار باید هر دو در ایجاد یک برنامه آموزشی منسجم مشارکت داشته باشند تا همگی از نتیجه طرح تحول ایجاد شده سود ببرند.

پس از ایجاد اصلاح در فرآیندها، آموزش و تخصص ارائه شده به کارمندان قدیمی تر، هیچ ارزش واقعی برای کسب و کار شما نخواهد داشت. چون حتی با سال ها تجربه، بیشتر کارمندان به سختی می توانند از نرم افزار جدید استفاده کنند. به همین خاطر ارائه آموزش مداوم اهمیت بسزایی خواهد داشت.

مدیران کسب و کار باید بدانند که برای رسیدن به موفقیت در نقشه راه تحول دیجیتال، دو نوع مهارت لازم است؛ شغل محور و کاربرد محور.

رویکرد آموزش برای هر دو مهارت تغییر خواهد کرد، زیرا ممکن است لازم باشد کارمندان جدیدی را برای مهارت های مرتبط با شغل استخدام کنید یا یک برنامه آموزشی آنلاین برای کارمندان فعلی ایجاد کنید. با این حال، این رویکرد ممکن است برای مهارت های کاربردی، کارایی نداشته باشد. آموزش کاربردی کارکنان باید یک فرآیند مداوم باشد و برای اینکار، پلتفرم های پذیرش دیجیتال می توانند مفید باشند.

اکنون که می دانیم چگونه یک نقشه راه تحول دیجیتال یا نقشه راه کسب و کار دیجیتال می تواند به کسب و کارها کمک کند، زمان آن فرا رسیده است که یک نقشه راه فناوری سازمانی نیز ایجاد کنیم.

چارچوب تحول دیجیتال

3 نکته برای استقرار موفقیت آمیز نقشه راه تحول دیجیتال

اکنون که نقشه راه تحول دیجیتال شما تنظیم شده است، آماده استقرار آن هستید. در اینجا سه راه وجود دارد که می توانید شانس خود را برای طی یک مسیر موفقیت آمیز افزایش دهید.

1. کارمندان خود را به سفیران تحول تبدیل کنید

شما این مسیر تحول را به تنهایی طی نمی کنید. در واقع شما بدون داشتن حمایت افرادی که بیشتر تحت تاثیر تغییرات احتمالی هستند، نمی توانید به مقصد برسید. صرفا گفتن اینکه آنها باید مسیر خود را تغییر دهند، با مقاومت روبرو خواهد شد.

در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال با مدیریت شروع کنید، از افراد بانفوذ (رؤسای بخش یا مدیران ارشد) بخواهید هدف و ارزش تحول را درک کنند. جلب مشارکت از همان ابتدا، راهنمایی تیم خود را آسان تر می کند. مدیران تحول را تعیین کنید تا به عنوان سفیران تحول در سازمان عمل کنند. آنها باید اعضای قابل اعتماد و قابل احترام سازمان شما باشند که به راحتی می توانند مزایای تغییرات آتی را با سایر اعضای سازمان در میان بگذارند.

استراتژی ارتباطی خود را به وضوح تعریف کنید تا ثبات را در زمان برقراری ارتباط سفیران با سایر تیمه ای سازمان تضمین کنید. برای آنها محتوا، نکات گفتگو و آمار آماده کنید تا بتوانند با اعتماد به نفس از ادعاهایشان پشتیبانی کنند و منابع کافی در اختیار آنها قرار دهید تا بتوانند با اطمینان کامل به سؤالات پاسخ دهند.

2. یک تحول با سرعت بالا تنظیم کنید و به موفقیت های زودرس برسید

هنگامی که تیم ارشدتان را با خود همراه کردید، باید با سرعت بیشتر پیش بروید. ماه های اولیه برنامه تحول شما فوق العاده مهم هستند و اغلب سرعت کل فرآیند تحول را تعیین خواهند کرد. یک مطالعه نشان داد که شرکت هایی که در مراحل اولیه تحول دیجیتال موفق هستند، 57 درصد از بازده طرح را در شش ماه اول به دست آورده اند.

جشن گرفتن پیروزی های اولیه بهترین راه برای حفظ اشتیاق است. اما اجازه ندهید دستاوردهای اولیه شما را مغرور کند. برای پیشبرد یک حرکت بی نقص در نقشه راه تحول دیجیتال، نتایج را مجدد بررسی کنید و ارزش بیشتری به تحول خود بیافزایید.

به عنوان مثال، فرض کنید یک ماه پیش سیستم کاواک را به کار گرفتید و به نرخ پذیرش کاربر 30 درصد رسیدید. به جای اینکه سعی کنید به اجبار رو به جلو حرکت کنید و 70 درصد دیگر را مجبور کنید که از آن استفاده کنند، روی همان 30 درصد که در حال حاضر از این ابزار استفاده می کنند سرمایه گذاری کنید. ببینید این کارمندان چگونه از سیستم استفاده می کنند و روش های جدیدی برای استفاده از کاواک برای دستیابی به مزایای بیشتر معرفی کنید.

از آنجایی که پذیرندگان اولیه شما ارزش بیشتری می بینند، آنها به مدافعان سرسخت تحول تبدیل خواهند شد. آنها می توانند اعضای بیشتری را همراه کنند و می توانند با افرادی که به تازگی از نرم افزار استفاده می کنند، برای شناسایی شکاف های دانشی که باید از طریق آموزش های بیشتر برطرف شود، کار کنند.

هنگامی که این مسیر را شروع کردید، باید تحولات را رو به جلو ادامه دهید. برای مشاهده نتایج مثبت باید به بازدید مجدد، تجدید نظر و سرمایه گذاری مجدد در نقشه راه تحول دیجیتال خود ادامه دهید.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری

3. از نرم افزار برای پشتیبانی از نقشه راه تحول دیجیتال استفاده کنید

درست مانند سفرهای جاده ای، طرح های تحول دیجیتال نیز به ندرت بدون مانع خواهند بود. ابزارهای مدیریت تحول به شما کمک می کنند تا در مسیر خود بمانید و اجرای فناوری جدید را کارآمدتر کنید.

چرا به تحول دیجیتال نیاز داریم؟

در اینجا خلاصه ای از برخی از دلایل رایج برای دنبال کردن تحول دیجیتال آورده شده است:

  • برای بهبود تجربه مشتری
  • برای بهبود کارایی
  • برای بهبود تصمیم گیری
  • برای پیشی گرفتن از رقبا

نقطه شروع یک نقشه راه تحول دیجیتال، بیان چالش های پیش روی سازمان شما است. فهرست واضحی از چالش ها شما را با چشم انداز یا اهداف استراتژیک خود هماهنگ می کند و در مسیر درست حرکت می کنید.

چه چیزی را برای تغییر نیاز داریم؟

تحول دیجیتال در مورد ایجاد قابلیت‌ها است، نه فقط محصولات و قطعا نه فقط پروژه‌ها. قابلیت ها به سادگی بلوک های سازنده یک کسب و کار هستند که آن را قادر می سازند کاری را که انجام می دهد، انجام دهد. برای درک اینکه چه قابلیت هایی برای تحول دیجیتال مورد نیاز است، با ایجاد یک نقشه قابلیت شروع کنید.

همانطور که کلمه «نقشه» نشان می‌دهد، این تصویری است که تمام بلوک‌های سازنده قابلیت‌هایی را که کسب‌وکار (یا ناحیه‌ای از آن) را تشکیل می‌دهند، نمایش می‌دهد. این یک تکنیک اصلی در برنامه ریزی مبتنی بر قابلیت است. با در دست داشتن این، هر قابلیت را بررسی کنید و تعیین کنید:

الف)- آیا این قابلیت به ما کمک می کند تا به اهدافمان برسیم؟

ب)- چه سطحی از تغییر برای دستیابی به اهداف مورد نیاز است؟

ج)- اولویت اجرای تغییر چیست؟

به یاد داشته باشید که هر یک از قابلیت ها را از دیدگاه افراد، فرآیند و فیزیکی در نظر بگیرید، یعنی اینکه چه تغییراتی در هر یک از این جنبه های کسب و کار مورد نیاز است.

چه تغییراتی برای تحول مورد نیاز است؟

هنگامی که وضعیت فعلی توانایی های خود و وضعیت آینده مورد نیاز خود را در نقشه راه تحول دیجیتال مشخص کردید، باید برنامه ریزی کنید که چگونه از یکی به دیگری بروید. برای هر قابلیت، اقداماتی را که برای دستیابی به هدف مرتبط باید انجام شوند فهرست کنید. البته تمرکز شما باید روی قابلیت هایی باشد که در اولویت هستند، اهداف را برآورده می کنند و نیاز به تغییر دارند. دوره‌های عمل باید افراد، فرآیند و تغییرات فیزیکی (یا فناوری) مورد نیاز برای یک قابلیت را در نظر بگیرند.

کاواک را هم اکنون امتحان کنید

تحول دیجیتالی خود را با سیستم کاواک پیش ببرید. یک نقشه راه تحول دیجیتال می تواند طولانی و اغلب پیچیده به نظر برسد. با اینکه در این مسیر مشکلات زیادی وجود دارد، شما می توانید از همان ابتدا با ارائه راهنمایی و پشتیبانی دقیق برای کاربران خود، از اینکه به درستی و به موقع به هدف می رسید مطمئن شوید.

برای اینکه بدانید کاواک چگونه می تواند به شما در ایجاد تحول دیجیتالی کمک کند، می توانید یک نسخه دمو یا آزمایشی را از کارشناسان ما دریافت کنید.

درخواست مشاوره رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در مطالب کاواک

کاواک در شبکه‌های اجتماعی

شاید دوست داشته باشید

درخواست پروپوزال